natur & kultur

det svenska arvet

Swedish Icons levererar enkla och genuina berättelser om svenska ikoner som bidrar till ökad stolthet och säkerställande av natur- och kulturarvet för morgondagens samhälle.

"Jag befinner mig oftast någonstans i den svenska naturen framför en eld eller vid en sjö. Där det är tyst och lugnt. Jag fokuserar på kvalitet istället för kvantitet, leva slow och vara en del av naturen. 

Jag vill resa och möta personer som har en passion, kunskap och en berättelse som fler borde få ta del av. Det här är något jag vill dela genom Swedish Icons. Och sprida kunskap om det svenska natur- och kulturarvet genom mitt engagemang."