icon stories

ikoniska berättelser i litet bokformat

Swedish Icons levererar enkla och genuina berättelser om svenska ikoner i bokformat som bidrar till ökad stolthet och säkerställande av natur- och kulturarvet för morgondagens samhälle.

@swedishicons

Jag brinner för att resa och möta personer som har en passion, kunskap och en berättelse som fler borde få ta del av. Det här är något jag vill dela genom Swedish Icons. Och sprida kunskap om det svenska natur- och kulturarvet genom mitt engagemang.