Välj en sida

Såsom de gyllene kornen på det stora fältet är texter och bilder i mitt arkiv långt ifrån en färdig produkt. 

Kornen är fortfarande råvara. Bilder och texter väntar på att bearbetas. De ligger där på hårddisken. Ofärdigt. En bild och en text blir inte färdig förrän den möter en betraktare, den väcker en känsla, påverkar och skapar mening.  

Jag vill genom mina bokprojekt påverka, inspirera och hjälpa den situation som jag dokumenterar. 

 

swedish icons

böcker som påverkar

En självklar faktor för Swedish Icons är att böckerna ska kännas meningsfulla och en gemensam nämnare i de bokprojekt jag jobbar med är påverka och hjälpa den situation som jag dokumenterar. Det handlar om att stötta lokalt producerade produkter och upplevelser med miljön i fokus.

Jag samarbetar med företag & organisationer som har en intressant berättelse om det svenska natur- & kulturarvet att dela för kommande generationer. På olika språk och format. Välkommen med din bokidé.

 

e-post: info@swedishicons.se