vilka är vi?

enkelhet

”Jag befinner mig oftast någonstans i den svenska naturen framför en eld eller vid en sjö. Där det är tyst och lugnt. Jag fokuserar på kvalitet istället för kvantitet, leva slow och vara en del av naturen.”

 

– Sofie, grundare Swedish Icons

det vi nu skapar är ett ovärderligt arv

Böckerna lyfter fram ikoniska svenska fenomen som på olika sätt är betydelsefulla såväl i vår samtid som historiskt. Berättelserna vi dokumenterar är viktiga för att vi ska kunna känna stolthet och se tillbaka och minnas, men framför allt är de viktiga för framtiden. Det vi dokumenterar nu kommer att vara ovärderliga den dagen vi inte finns längre. Då kommer morgondagens samhälle ta del av berättelserna, minnas platserna och känna en närhet och kärlek till sitt ursprung.

Krusmålning av Dalahästar

hållbara presenter

Vi tror på att sakta ned den snabba tillverkningen av produkter. Vi står bakom begreppet slow fashion. Men vi har döpt det till slow souvenir då vi verkar inom besöksnäringen.
Det handlar om en inställning till presenter där kvalitet får gå före kvantitet. Vi vill öka kunskapen om hållbara presenter inom besöksnäringen i Sverige.
En hållbar present kan vara alltifrån en tillverkad produkt ifrån Sverige, en grön resa eller upplevelse, något hemgjort eller böcker som ger kunskap och utveckling.

hållbarhetspolicy

Swedish Icons ska bedrivas på ett hållbart sätt.

Vi ska sträva efter att blir helt klimatneutrala genom att aktivt reducera utsläppen.

Vår utgivning trycks enbart på FSC – märkt papper samt papper som är certifierat med Svanen-märkningen eller EU Ecolabel. 

Tryckerierna ska ha en tydlig miljöpolicy.

Vi eftersträvar att tryckerierna vi väljer ska ha förnybar energi.

Vi samarbetar enbart med tryckerier i norra Europa, ju närmare tryckeriet finns desto bättre för att minimera transporten.

Vi vill genom böckerna inspirera till kunskap om det svenska natur- och kulturarvet.

Berätta för den utländska gästen om det svenska natur – och kulturarvet.

”Vi står bakom begreppet slow fashion. Men vi har döpt det till slow souvenir då vi verkar inom besöksnäringen